Peter Kalkowsky


Station Zutphen 2013-137, hout- linosnede draaddruk 29 x 42 cm
ingelijst 60 x 80 cm
1b) documentatie over het maken van de prenten
afbeelding van iedere drukgang, uitleg van de toegepaste techniek
Houtsnede is een eeuwenoude techniek die veel voorbereiding vraagt.
Spontaan werken is mogelijk, maar bij een meer-kleuren-prent, zo als ik dat doe, is het een intensieve en lange proces.


Ag47 2011-105, draaddruk, 48 x 37 cm, ingelijst 80 x 60 cm

Documentatie over het maken van de prenten
Kleurstroken van de gebruikte verf, uitleg van de toegepaste techniek
47 drukgangen waren nodig op deze prent te drukken; kleur op kleur bouwt zich deze prent op. Iedere drukgang vraagt om aandacht. Dit proces laat ik in een documentatie zien.

fietsbellen
installatie van maximaal 100 fietsbellen in een lijn of een spiraal, gemonteerd op de grond.
Sinds 2004 verzamel ik fietsbellen (ja, allemaal van de grond opgeraapt), dit is al een langdurend proces. Rond 100 bellen worden op klank gerangschikt en de bezoeker kan klank-makend langs deze lijn gaan; de meeste bezoekers zakken in deze belevenis diep in (dit uit ervaring met een soortgelijke presentatie).

www.kalkowsky.nl